Hacettepe Üniversitesi | Onkoloji Enstitüsü
Birimlerimiz

 

 

 

 Ganoderma Lucidum (Reishi)'nin Kanser Tedavisi Açısından Tehlikeleri

Ganoderma Lucidum, içinde bir nevi "kadınlık hormonu" ve teratojen (ceninler üzerinde kanser yapıcı etki) olan dietilstilbestrol (DES) maddesini içerdiği için önceleri prostat kanserinde kullanılmış ancak sonradan ilaç olarak kullanılması 2002'de FDA tarafından yasaklanmış ve piyasadan kaldırılmış olan PC-SPES'in 8 bitki karışımından biridir.

Reishi kullanımına bağlı karaciğer yetmezliği ve arkasından ölüm ile sonuçlanan vakalar tıbbi literatürde bildirilmiş olup basında geçtiği şekliyle Reishi'nin yan etkisinin olmadığı bilgisi kesinlikle yanlıştır.

Sık görülen yan etkileri bulantı ve kusma (kemoterapi alanlarda önemli bir sorundur) ve "fare zehiri" diye de bilinen warfarin benzeri etki ile kanamaya yol açmasıdır.

Tedavi ile ilişkili en önemli sorunlardan bir diğeri de bu mantarın, daha önceden greyfurt suyunda da tanımlandığı şekilde karaciğer sitokrom enzimleri üzerinden etki ederek, kemoterapi veya beraberinde kullanılan bulantı önleyici ilaçların etkilerinin azalmasına neden olmasıdır.

Bulantı, kusmaya yol açması, kanama yan etkisi, kemoterapi ve diğer ilaçların etkilerini azaltma sorunları yüzünden özellikle kemoterapi ile beraber kullanılması, kemoterapiden önce ve/veya sonra alınması kesinlikle sakıncalıdır.

19 Kasım 2009

Bilimsel Makale: Reishi - İlaç Etkileşimleri (İngilizce)

Bilimsel Makale: Reishi - Yan Etkileri (İngilizce)
Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı
06100 Sıhhiye Ankara